Zasíťování a vybudování příjezdové cesty

Poslední dobou jsem neměla na psaní příspěvků čas. Zaměstnávala mě péče o dvě malé děti, práce a… dům. Přesněji stálé úpravy projektové dokumentace, vyřizování stavebního povolení a řešení nejrůznějších komplikací, které u nás na pozemku vyvstávaly ještě před tím, než se vůbec koplo. A jak to tedy vypadá dnes? Nebudu vás napínat. Dům ještě nestojí, ale základy přeci jen máme. Pokusím se tu sepsat, jak to u nás časově vypadalo:

 • květen 2015: Poprvé na našem budoucím pozemku.
 • září 2015: Podpis kupní smlouvy pozemku (předcházelo jí vyřízení hypotéky).
 • říjen 2015: Zapsání vlastnického práva do Katastru nemovitostí.
Místo našeho budoucího domu ve svahu pod lesem – foto z prosince 2015

Příjezdová cesta

K budoucímu domu byla potřeba vybudovat příjezdová cesta v délce cca 80 m po vlastním pozemku, napojená na obecní komunikaci. A jelikož stavební parcela není zasíťovaná, bylo třeba provést i to. Papírování jsme si vyřizovali sami – a dalo to pěkně zabrat. Ještěže mám po boku tak šikovného muže…

 • duben 2016: První jednání se starostou obce o připojení sousední nemovitosti (komunikace).
 • květen 2016: Z oficiálního vyjádření EONu k existenci sítí na parcele vyhrazené pro příjezdovou cestu se dozvídáme o existenci jakéhosi podzemního kabelu NN, o kterém se „nic bližšího neví“. Čeká nás zjišťování po všech čertech, co je vlastně zač.
 • červen 2016: Pracovnice EONu přijela na pozemek detekovat podzemní kabel NN. Výsledek: Kabel buď neexistuje nebo je odpojený. Celý měsíc také řešíme problém s dešťovou kanalizací, kterou obec disponuje, ale kvůli křížení trubek se na ni nemůžeme nijak napojit.
Zakreslení příjezdové cesty k budoucímu domu

Projekt inženýrských sítí

Zjišťujeme, že k zasíťování pozemku potřebujeme samostatný projekt (s čímž jsme původně nějak nepočítali, ha ha). V délce nějakých 100 m (až k domu) budeme tahat elektriku, vodu, odpady, internet. Plyn jsme vyloučili nejen z důvodu vysokých nákladů, ale i jisté bezpečnosti.

 • červen 2016: Souběžně s kabelem NN a dešťovou kanalizací řešíme projekt inženýrských sítí. Muž často jezdí na pozemek, upozorňujeme projektanta na chyby, které jsme, coby úplní laici, odhalili. Na Odboru životního prostředí zjišťujeme, že ke schválení příjezdovky nepotřebujeme pedologický průzkum (i když jej v podmínkách mají). Zakoupili jsme novou strunovou sekačku a muž poprvé seče trávu na pozemku, kde připravuje terén pro geologický posudek. Koncem měsíce skutečně dorazí hoši s vrtnou soupravou a jde se na věc.
 • červenec 2016: Situace s vodovodní přípojkou se komplikuje. Soused, u kterého se chceme napojovat, nesouhlasí. Rozbíhá se kolečko vyjádření vodáren, tlaková zkouška, přepracování projektu inženýrských sítí. Nakonec je projekt na vodovod a kanalizaci hotový, to ale ještě nevíme, co nás česká další měsíc…
 • srpen 2016: Projekt sítí se musí kvůli chybě opět předělat! Komunikujeme se starostou, stavebním úřadem i projektantem. Sami dáváme dohromady dokumentaci pro přípojky vody a kanalizace, nové vyjádření CETIN a EON. Uháníme souseda kvůli chybějícímu podpisu se souhlasem k napojení vodovodní přípojky a zjišťujeme, že potřeba budou i souhlasy několika dalších sousedů. Už vidíme, že sítě v plánovaném termínu nestihneme a vyřizujeme s bankou prodloužení kolaudace sítí do konce roku 2016.
 • září 2016: Konečně! Máme povolení k napojení vodovodu a kanalizace. Třikrát hurá! Řešíme, zda dát do země měděný nebo hliníkový kabel a další technické záležitosti ohledně sítí.
Parcela vyhrazená pro příjezdovou cestu a tažení inženýrských sítí

Položení sítí, terénní úpravy

Udělali jsme si vlastní výběrové řízení na zhotovitele (položení sítí + příprava příjezdové cesty tak, aby byla pojízdná těžkou stavební technikou).

 • září 2016: Vybíráme zhotovitele. Většinu materiálu objednáváme sami on-line za dobré ceny. Geodet vytyčuje místo „akce“. Jenže, čert tomu chtěl a vítěz našeho výběrového řízení jaksi… nereaguje.
 • říjen 2016: Nedaří se nám kontaktovat nikoho z námi vybrané zhotovitelské firmy. Začínáme panikařit.
 • listopad 2016: Smlouva o připojení vody podepsána. Zhotovitelská firma vyzvedla většinu objednaného materiálu a započala se zemními pracemi. Bagrista ulomil zub na lopatě o skálu. Přípojka vody, kanalizace a zakopání ostatních kabelů téměř hotovo. Přípojka elektriky bude prý v lednu.
 • prosinec 2016: A je to tu. Sítě hotovy! Probíhají terénní úpravy pro budoucí příjezdovou cestu.
 • březen 2017: Až nyní máme připojenou elektriku!
 • květen 2017: Povrch příjezdové cesty je hotový: zatím ve složení geotextilie + makadam.

Jak vidíte, od první návštěvy pozemku, přes kupní smlouvu, projekt sítí, nespočet papírování, zajišťování souhlasů, řešení neočekávaných komplikací, až po položení 80 m dlouhých sítí a finální zapojení elektriky, uběhly 2 roky (květen 2015 – květen 2017). To není málo, že?


Kolik nás to stálo?

Poplatek obci za Povolení připojení sjezdem 500 Kč
Inženýrsko-geologický průzkum + vsakování 11 500 Kč
Projekt pro připojení 2 kanalizací a vody 15 000 Kč
Vodovodní přípojka + vodoměr – platba obci 5 800 Kč
Doplatek Vodárenské a.s. za připojení vody 1 300 Kč
Poplatek SÚ za územní souhlas pro vodovod a kanalizaci 500 Kč
Vytyčení pro bagr 1 000 Kč
Připojení vody Vodárenskou a.s. 5 236 Kč
Vybudování přípojek vody, kanalizace a natažení el. kabelu 120 500 Kč
Elektroměr a stojánek a revize 14 228 Kč
Územní souhlas s připojením k internetu 250 Kč
Zásuvková rozvodnice 2 500 Kč
Výkop a chránička pro internet 3 000 Kč
Práce na pozemku a základy příjezdové cesty 118 000 Kč
Platba pro pozemkový fond 5 352 Kč
SUMA 304 666 Kč

Pokud se vám v mobilním prohlížeči nezobrazuje sloupec tabulky s cenou, přepněte si zobrazení na desktopovou verzi (zatím bohužel nevím, čím to je). Zajímavostí je, že oproti „vše na klíč“ jsme vlastním vyběháváním po úřadech, dotčených orgánech, sousedech, vlastním objednáním materiálu a výběrem subdodavatelů ušetřili 87.700 Kč. Alespoň podle našeho „výběrového řízení“, které jsme si dělali.

Příjezdová cesta pohledem z mapy.cz

 

Snad se mi povedlo vypsat vše podstatné. O samotné stavbě základové desky a s tím souvisejících činnostech zase příště.

Sdílet: