Protiradonová izolace a hydroizolace základové desky

Než jsme začali stavět, o hydroizolaci a ochraně staveb proti radonu jsem neměla potuchy. Sice jsem vzdáleně věděla, že „něco takového“ asi budeme muset řešit, protože „se to u domů dělává“, ale žádná konkrétnější představa to nebyla. Zorientovat se mi pomohly až stránky https://www.radonovyprogram.cz/, zejména pak pěkně zpracované a volně přístupné dokumenty:

Proč se radonu v obytných prostorách bát?

Radon, latinsky Radonum, který nejen chemici znají pod značkou Rn, je bezbarvý radioaktivní plyn, všudypřítomně unikající z podloží. Není vidět, ani cítit, o jeho existenci běžně nevíme. Jeho koncentrace v atmosféře je zcela minimální. Ve volném prostoru není nebezpečný. Problém může představovat až v uzavřených a hůře větraných místnostech. Lidé, kteří zde dlouhodobě žijí, trpí ve větší míře než ostatní rakovinou plic. Jak to ovlivňuje stavebníky?

Chcete-li získat stavební povolení (a zároveň učinit zdravotní prevenci zadost), na protiradonovou ochranu budete muset myslet už ve fázi přípravy projektu. Konkrétně – měli byste si nechat změřit radonový index v místě stavby. Výsledek může nabýt jedné ze 3 hodnot: nízký, střední, vysoký. Orientační představu o výši radonového indexu v místě stavby vám dá radonová mapa.

K získání stavebního povolení ovšem informace z radonové mapy nestačí – budete potřebovat přesné měření přímo na pozemku. Dobrá zpráva je, že protiradonová ochrana plní současně funkci hydroizolace a obě jsou tak zajištěny jednou izolační vrstvou. Nejčastěji formou asfaltových pásů nebo PVC folie.

Jak to vychází nám?

Měření radonového indexu je jednou z nejlevnějších položek na stavbě – nás přišlo na 1.800 Kč. A výsledek? Střední radonový index.

Jako formu řešení zvolil náš projektant asfaltové pásy. My jsme ale nakonec, po zvážení všech pro a proti, vsadili na – podle nás kvalitnější – PVC izolaci v celé ploše stavby. To nám ostatně pan projektant jen pochválil. Práci prováděla specializovaná firma. Našich 400 m2 PVC folie tloušťky 2 mm a 500 m2 podkladové geotextilie o gramáži 200 g/m2 vyšlo spolu s prací na 175.617 Kč (z toho jen ta práce dělala 72.000 Kč).

Částka jak z jiného vesmíru. Jenže všude se dočtete, že tenhle typ izolace zvládne jen ona „specializovaná firma“, která vám ručí za nepropustnost. Když je to dobře udělané, je to absolutně voděneprostupné. A to i kolem prostupů instalací. Prostě super. Ano, je to super (aspoň u nás se zdá být). A jestli jsme udělali dobře? To opravdu nevím. Tohle řešení nám ale chválil stavbyvedoucí, projektant, i stavební dozor. Za ty prachy mi tak nezbývá než doufat, že JO.

PVC izolace by se ideálně měla překrýt alespoň 4 cm betonové mazaniny kvůli ochraně proti mechanickému poškození, povětrnostním vlivům a UV záření. Tuhle etapu zatím nemáme (a nemohu tvrdit, že bych byla kvůli tomu úplně klidná). S posvěcením stavebního dozoru probíhají práce s opatrností přímo na folii. Zatím bez potíží.

Jediné, co bych mohla při pokládce PVC izolace vřele doporučit, je pohlídat si firmu, aby sváry ošetřila opravdu každý záhyb základové desky. My jich měli hodně, protože základová deska terasy má jinou výšku než základová deska domu, nemluvě o záhonu – to je ta zaizolovaná „díra“ v základové desce na fotkách (o které jsem psala už minule). Záhon byl v našel případě zaizolován perfektně (na fotce níže z něj po dešti máme rybníček), ale výškový odskok desky terasy a domu byl řešen jen „volnějším“ překrytím. Folie se ale v chladu vypnula (je vidět na fotce výše) a právě v těchto místech ji bylo potřeba proříznout, doplnit a tvarově vymodelovat. Tohle se nám povedlo v pohodě vyreklamovat a firma provedla opravu.

Sdílet: