Hydrogeologický průzkum

Před stavbou domu je potřeba provést průzkum pozemku. Je to hydrogeologický průzkum, který zkoumá hladinu spodní vody a pevnost podloží, měření radonu a zaměření pozemku geodetem pro projektanta. Všechny nebo některé z těchto činností může zařizovat váš projektant, ale my jsme si raději našli ověřené, zkušené a levné profesionály. Nejnáročnější …