Hydrogeologický průzkum

  • Před stavbou domu je potřeba provést průzkum pozemku. Je to hydrogeologický průzkum, který zkoumá hladinu spodní vody a pevnost podloží, měření radonu a zaměření pozemku geodetem pro projektanta. Všechny nebo některé z těchto činností může zařizovat váš projektant, ale my jsme si raději našli ověřené, zkušené a levné profesionály.
  • Nejnáročnější finačně i výběrem byl hydrogeologický průzkum. Jde o to najít dobrou firmu a ne jen maníka, co si nechá bagrem udělat jeden 1-metrový výkop a koukne do díry a má hotovo. Pro správný odhad dimenzování základů je potřeba dělat alespoň několik vrtů o hloubce alespoň 3 metry.
  • Kvalitní firmu jsme našli, ale cena byla přes 10 tis. Kč. Holt ten maník by byl za 3 tis. Kč. plus zajištění bagru. Případně lze díru vykopat i ručně.
  • Pomocí lehké vrtné soupravy Makita – Eijkelkamp (příklepové vrtání pomocí jádrového vrtáku o průměru 75 mm) byly vyhloubeny 3 sondy do úrovně 3 až 3,6 m.
  • Naštěstí je všechno v pořádku a můžeme vesele stavět bez nutnosti dům stavět na hlubších betonových pilířech apod. Celkem bylo odvrtáno 9,7 m. A složení? Ornice a podorničí, pod ní písčitá hlína a pod ním jíl se střední plasticitou.
  • Bohužel podloží není vhodné na vsakování dešťové vody. Nicméně plánujeme pořádnou jímku na dešťovou vodu pro zalévání zahrady. Měkká dešťová voda je podstatně vhodnější než tvrdá mineralizovaná studniční.

Sdílet: